• A  A  A  A  

Coronavirus: informatie voor cliënten en hun naasten

Update 19 januari 2021

Stichting Het Werkt heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreid.
Tegelijkertijd proberen we de zorg voor onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan.
Soms gebeurt dat in een andere vorm dan gebruikelijk.

Hier lees je meer over onze maatregelen.