• A  A  A  A  

Coronavirus: informatie voor cliënten en hun naasten

Update 6 juli 2020: er zijn tot dusver geen gevallen van coronabesmetting
vastgesteld bij medewerkers of cliënten van Stichting Het Werkt.

Stichting Het Werkt heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreid.
Tegelijkertijd proberen we de zorg voor onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan.
Soms gebeurt dat in een andere vorm dan gebruikelijk.

Hier lees je meer over onze maatregelen.