• A  A  A  A  

Coronavirus: informatie voor cliënten en hun naasten

Update 16 september 2020: er zijn tot dusver twee medewerkers positief getest op coronabesmetting. Er zijn op dat moment afdoende maatregelen genomen ter bescherming van medewerkers en cliënten. Indien nodig zijn ook bij hen testen uitgevoerd.

Stichting Het Werkt heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreid.
Tegelijkertijd proberen we de zorg voor onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan.
Soms gebeurt dat in een andere vorm dan gebruikelijk.

Hier lees je meer over onze maatregelen.