• A  A  A  A  

Het Werkt is onderdeel van Siem: Samen dichtbij

Tien organisaties die ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben: dat is Siem. We helpen inwoners met een hulpvraag in de regio Hart van Brabant. We helpen bij de cliënt thuis, in het beschermd wonen of via dagopvang en dagbesteding. Het maakt voor ons niet uit of iemand achttien of eenentachtig jaar oud is: Siem is er.  


Al vanaf januari werken wij, collega’s uit tien verschillende moederorganisaties, samen aan de beste Wmo zorg voor de inwoners van Hart van Brabant. Dit zijn ASVZ, Amarant, GGZ Breburg, Het Werkt, Impegno, Prisma, RIBW Brabant, SMO Traverse, Sterk Huis en Thebe.

Dit deden we onder de naam De Coalitie Hart van Brabant. Vanaf nu gaan we als samenwerkingsverband verder onder de naam Siem.

 

Waarom de naam Siem?

  • Simul betekent tegelijkertijd/samen in het Latijn. Dit verwijst naar de werkwijze van onze coalitie. We werken tegelijkertijd in het plan van en samen met en voor de cliënt.
  • Decem is het getal 10 in het Latijn. Dat verwijst naar de tien zorgpartijen die samenwerken.

Voeg je deze twee samen, dan krijg je Siem!

Siem staat voor samen.

Samen met de cliënt en zo nodig naasten, met andere zorgorganisaties en met elkaar. Met onze achtergronden in ambulante begeleiding, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ondersteuning bij verstandelijke en fysieke beperkingen, hebben we veel kennis en kunde in huis.  We betrekken onze collega’s erbij als we bepaalde expertise nodig hebben. Daardoor hebben we een breed aanbod en komen we samen altijd tot een passende aanpak. Zo helpen we onze cliënten nog meer op maat.

Siem is altijd dichtbij, het liefst in de wijk, buurt of straat. We zijn zichtbaar en aanwezig. Zo signaleren we sneller en werken we preventief aan verbetering van problemen.

Wil je meer weten over Siem?
Neem dan een kijkje op de website www.metsiem.nl.