• A  A  A  A  

Startschot van de samenwerking Wmo beschermd wonen en Wmo begeleiding

Onlangs is de aanbesteding vanuit de gemeentes uit de regio Hart van Brabant ons definitief gegund. Dat wil zeggen dat er vanaf 1 januari één opdrachtnemer is bestaande uit 11 zorgpartijen voor mensen die Wmo gerichte zorg nodig hebben. De zorgpartijen die gaan samenwerken zijn: RIBW Brabant, SMO Traverse, Impegno, Amarant, Prisma, Thebe, GGz Breburg, Sterk Huis, Het Werkt, ASVZ en Buro Maks.

Achter de schermen is er al hard gewerkt om deze samenwerking tot een goed geheel te vormen. We willen hiermee de zorg voor onze cliënten makkelijker en nóg beter maken. Wij als zorgpartijen kunnen beter afstemmen, samenwerken en onze expertise inzetten. Dit zorgt ervoor dat de cliënt goed geholpen wordt en met veel minder loketten te maken heeft. Meer informatie over de gemeentes binnen de regio Hart van Brabant vind je op www.regio-hartvanbrabant.nl. Onze cliënten worden via de gemeentes en individueel via de zorgpartij waarvan zij nu zorg krijgen, geïnformeerd.