• A  A  A  A  

Bibliotheek

Algemeen

Vertrouwenspersoon

Klacht,  bezwaar of beroep

Verantwoording

Organisatie

  • Stichting Het Werkt is een non-profit organisatie.
    Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57519943 en het RSIN (fiscaal nummer) is 852617252.
  • Stichting Het Werkt is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
    In dit standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen vindt u in dat kader de belangrijkste algemene gegevens van de organisatie.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Neem voor informatie, anders dan bovenstaande, gerust contact met ons op