• A  A  A  A  

Bibliotheek

Algemeen

Lees hier het Strategisch beleidsplan 2020-2024 van Stichting Het Werkt.

Lees hier het Jaarplan 2022 en hier de begroting 2022

Een beschrijving van de doelstellingen van de stichting en de functies van de beleidsbepalers vind je in de statuten.

Vertrouwenspersoon

Voor cliënten Wmo : Onafhankelijk-vertrouwenspersoon-Wmo

Cliënten Jeugd vinden hier de benodigde informatie.

 

Klacht,  bezwaar of beroep

Bekijk hier onze klachtenprocedure. 

Dit is het bijbehorende klachtenformulier.
Dat kan verstuurd worden naar klachtenfunctionaris@hetwerkt.eu

Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een derde partij of bij  Klachtenportaal Zorg als externe onafhankelijke klachtencommissie.

Verantwoording

Bekijk hier de Jaarrekening 2021 en de Beoordelingsverklaring 2021 van Stichting Het Werkt.
Lees hier het Jaarverslag 2021 van Stichting Het Werkt en hier de publieksversie.

Het beloningsbeleid voor de bestuurder en de toezichthouders voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), zie hiervoor de verklaring van de accountant.
Voor alle overige medewerkers geldt de cao Sociaal Werk.

Organisatie

Stichting Het Werkt is een non-profit organisatie.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57519943 en het RSIN (fiscaal nummer) is 852617252.

Stichting Het Werkt is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In dit standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen vindt u in dat kader de belangrijkste algemene gegevens van de organisatie.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Neem voor informatie, anders dan bovenstaande, gerust contact met ons op