• A  A  A  A  

Klachten

Ben je niet helemaal tevreden?

Als je bij ons hulp krijgt, vinden we het belangrijk dat het werkt voor jou. Je kunt daar zelf ook veel invloed op hebben. Dat kan o.a. door aan te geven wat je nodig hebt en van ons verwacht.

Soms gaat niet alles zoals je had gehoopt. Het is moeilijk om je ontevredenheid te uiten, maar het kan opluchten om erover te praten. Zo kunnen we ervan leren en de situatie verbeteren, als dat mogelijk is. Je kunt praten met je begeleider(s) over wat je dwarszit. Samen zoeken we naar een oplossing om de zorg te verbeteren. Soms kun je niet vermijden dat je ontevreden bent, bijvoorbeeld over beslissingen, hoe je behandeld wordt, of de zorg die je wel of niet hebt gekregen.

Heeft praten met je begeleiding niet geholpen? Dan kun je een officiële klacht indienen. Je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, die naar je luistert en je kan helpen bij het indienen van een klacht. Neem hiervoor contact op met  vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl of 013-5942170 (WMO) of voor jeugd via info@akj.nl of 088-5551000.

Om een klacht in te dienen, vul je het onderstaande klachtenformulier in.  Het wordt via de site verstuurt onze klachtenfunctionaris. Die neemt je klacht in behandeling en zal na ontvangst contact met je opnemen. Wil je daar wat meer over weten? Raadpleeg dan onze actuele klachtenprocedure.

Jouw mening doet er toe

We staan altijd open voor feedback en streven naar een positieve ervaring voor iedereen. Als de klacht desondanks niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, heb je meer opties. Zoals de mogelijkheid nog om je klacht neer te leggen bij een derde partij. Dit kan bijvoorbeeld de opdrachtgever of financier van het zorgtraject zijn zoals het UWV, de gemeente, het zorgkantoor etc. Of het kan rechtstreeks ingediend worden bij het Klachtenportaal Zorg als externe onafhankelijke klachtencommissie.