• A  A  A  A  

Ambulant Sociaal pedagogisch werker A/B

Zie jij jezelf als een pionier? Als een zelfstandige aanpakker? Denk je graag mee hoe de samenwerking binnen de zorg beter kan? En dat direct in een team waarin je samenwerkt met diverse zorgprofessionals van 10  zorgaanbieders binnen het samenwerkingsverband. Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen:

Je biedt ambulante begeleiding aan (jong-) volwassenen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking in combinatie met verslaving en/of gedragsproblemen met intensieve hulpvragen op meerdere leefgebieden.

Deze functie vereist van jou:

 • Minimaal een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van zorg/welzijn
 • Ervaring met outreachend werken

Wij vragen van jou:

 • Pre’s: Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg | Arabisch sprekend
 • Een positieve instelling, gericht op mogelijkheden en vertrouwen
 • Vaardigheid om tijdens het bieden van de zorg de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van cliënten leidend te laten zijn
 • Flexibiliteit ten aanzien van maatschappelijk gezien problematisch gedrag
 • Motiverend en herstel-ondersteunend werken
 • Vaardigheid om een actieve rol in te nemen in veranderprocessen
 • Gedrevenheid en zelfreflecterend vermogen

Over werken binnen de coalitie Hart van Brabant

Binnen de coalitie Hart van Brabant willen we het écht anders doen voor inwoners met een ondersteuningsvraag binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning op het gebied van begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding of dagopvang. We werken vanuit de principes van positieve gezondheid. We gaan in het dossier van de cliënt op bezoek (en niet andersom). Of iemand nu een grote of kleine of meer dan één vraag heeft, of diegene 18 of 81 is en wat de woonsituatie ook is. Wij zijn er. Met 11 verschillende achtergronden in ambulante begeleiding, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, en ondersteuning bij verstandelijke en fysieke beperkingen, hebben we heel veel kennis en kunde in huis.
We zijn onze samenwerking nog verder vorm aan te geven. Niet alles is duidelijk. Jij houdt van een uitdaging en wilt graag mee bouwen aan deze nieuwe samenwerking.

Tijdens onze eerste kennismaking gaan we samen met jou kijken waar jij de eerste periode het beste past binnen de coalitie.

Ons aanbod

Onze organisatie

Stichting Het Werkt richt zich op het vergroten van de mogelijkheden en een positieve ontwikkeling van (jong)volwassenen met psychische problematiek en/of een licht verstandelijk beperking (IQ niet lager dan 70) die een grote afstand tot de samenleving ervaren. Wij hebben GroeiTuin013, bieden ambulante begeleiding en hebben 7 groepswoningen beschermd wonen waarbij zowel individuele als groepsbegeleiding wordt geboden. In samenwerking met organisaties voor behandeling, dagbesteding en werkervaringsplaatsen, gaan wij voor het maximale resultaat, namelijk een gelukkig leven midden in de maatschappij.

Stichting Het Werkt is een middelgrote organisatie die ontstaan is met een duidelijke visie en missie. De Stichting draagt bij aan een inclusieve samenleving en zet zich daarom ook in voor meer maatschappelijke acceptatie en mogelijkheden van haar cliënten. Wij bevorderen een menselijke, open en respectvolle manier van samenleven door in alle aspecten van de dienstverlening de kernwaarden leidend te laten zijn. Onze focus ligt hierop, andere aspecten zoals bedrijfsvoering, zijn ondersteunend hieraan. Wij zijn een financieel gezonde Stichting.

Kernwaarden:

 • we bieden veilige en betrouwbare ondersteuning,
 • we sluiten aan bij de motivatie en mogelijkheden van cliënten,
 • we handelen op basis van gelijkwaardigheid,
 • we zijn deskundig en we scholen actief bij,
 • we verbinden en we dragen bij aan een inclusieve manier van samenleven.

Werken bij Stichting Het Werkt vraagt niet alleen inhoudelijke deskundigheid en zorgvuldigheid. Wij vragen ook persoonlijke kwaliteiten zoals flexibel kunnen handelen in complexe situaties, openstaan voor zelfreflectie en durven vertrouwen op spontane processen en de eigen kracht van jezelf en de cliënt.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring is conform cao Sociaal werk, ervaring en opleidingsniveau. Je krijgt een contract van in principe 1 jaar met intentie tot verlenging.

Interesse?

Ben je geinteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en cv op info@hetwerkt.eu.
Solliciteren kan uiterlijk tot 31 juli 2023.

Heb je vragen over de vacature of de procedure, neem dan contact op met: Janneke van der Zwaan (Manager Zorg): 06 1099 5511