• A  A  A  A  

Vacature Trajectbegeleider beschermd wonen

Onze organisatie 

Stichting Het Werkt is een middelgrote organisatie die ontstaan is met een duidelijke visie en missie. Bij Stichting Het Werkt geloven we in een wereld waarin iedereen ertoe doet en waar individuen en de maatschappij elkaar versterken. Onze missie is om een inclusieve samenleving te bevorderen waarin iedereen de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich naar vermogen te ontplooien en bij te dragen aan de maatschappij. Wij bieden daarbij ondersteuning aan (jong-)volwassenen die het leven uitdagend of complex vinden en die streven naar meer zelfstandigheid.

In samenwerking met organisaties voor behandeling, dagbesteding en werkervaringsplaatsen, gaan wij voor het maximale resultaat, namelijk een gelukkig leven midden in de maatschappij. We hebben een Groeituin en diverse groepswoningen beschermd wonen waar zowel individuele als groepsbegeleiding wordt geboden. Daarnaast bieden we ook ambulante begeleiding binnen gebiedsteams (als onderdeel van Siem).

Onze kernwaarden

Eigenwaarde: We erkennen en waarderen de eigenheid en waarde van elk individu, en creëren een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.
Zelfontplooiing: We stimuleren persoonlijke en professionele groei en zorgen ervoor dat de route en het tempo van leren en ontwikkeling aansluit bij de individuele mogelijkheden.
Transparant partnerschap: We handelen vanuit transparantie, openheid en eerlijkheid en zijn een betrouwbare en gelijkwaardige samenwerkingspartner.
Inclusieve gemeenschap: We dragen bij aan en creëren een ondersteunende, verbonden samenleving, waaraan iedereen op een volwaardige manier kan deelnemen.

Werken bij Stichting Het Werkt vraagt niet alleen inhoudelijke deskundigheid en zorgvuldigheid. Wij vragen ook persoonlijke kwaliteiten zoals flexibel kunnen handelen in complexe situaties, openstaan voor zelfreflectie en durven vertrouwen op spontane processen en de eigen kracht van jezelf en de cliënt.

 

Gezocht!

Een enthousiaste Trajectbegeleider die graag met (jong)volwassen binnen Beschermd Wonen wil werken en blij wordt van een positieve en waardengedreven cultuur.

Je begeleidt cliënten binnen Beschermd Wonen met intensieve hulpvragen op meerdere leefgebieden. Het gaat om (jong-) volwassenen met psychiatrische problematiek, in combinatie met verslaving en/of gedragsproblemen. De woongroep(en) bevindt/bevinden zich in Tilburg.

Wij vragen van jou

 • Vaardigheid om tijdens het bieden van de begeleiding de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van cliënten leidend te laten zijn.
 • Verantwoordelijkheid dragen in de coördinatie van het zorgtraject i.s.m. collega’s.
 • Deelname en actieve bijdrage aan het primair proces.
 • Flexibiliteit ten aanzien van maatschappelijk gezien problematisch gedrag.
 • Creativiteit in combinatie met gezond realisme ten aanzien van de doelen van de cliënt.
 • Zowel in teamverband als  zelfstandig kunnen werken.
 • Vaardigheid om een actieve rol in te nemen in veranderprocessen.
 • Gedrevenheid, zelf-reflecterend vermogen, positiviteit en denken in mogelijkheden.
 • Bereidheid om een aantal keer per jaar mee te draaien in de telefonische bereikbaarheidsdienst.

Deze functie vereist van jou

 • Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van (jeugd)zorg of welzijn.
 • Affiniteit met de doelgroep alsmede het werken in een kleinschalige organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring is conform cao Sociaal Werk, ervaring en opleidingsniveau.

Contractduur: 1 jaar met intentie tot verlenging/uitzicht op een vast contract.

Contact
Janneke van der Zwaan
Manager Zorg
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.