• A  A  A  A  

Aanmelden

Het is onze missie om (jong-)volwassenen met complexe hulpvragen te ondersteunen. Vragen waar je zelf zo één, twee drie echt niet uitkomt dus. Jij of jouw verwijzer kan bij ons terecht als je 16+  bent en kwetsbaar vanwege bijvoorbeeld…

  • Een flinke depressie; 
  • Eenzaamheid 
  • Verwaarlozing
  • Angststoornis 
  • Autisme 
  • ADHD
  • Trauma 
  • Licht verstandelijke beperking 
  • Of andere GGZ-problematiek.  

Dit kan gepaard gaan met bijvoorbeeld blowen of gamen, maar hoeft niet. Als je een actieve harddrugs verslaving hebt, of als we merken dat dit zich voordoet, dan zijn andere organisaties beter passend voor jou. Het is in jouw belang dat je de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Maak het bespreekbaar als je voelt dat je afglijdt. 

Hoe kun je aangemeld worden?
Om in aanmerking te komen als nieuwe cliënt moet je naar ons doorverwezen zijn. Je kut bij de toegang van jouw gemeente je hulpvraag neerleggen. Voor onze zorg is er een DAT-besluit nodig vanuit de toegang. Aanmelden kan vervolgens via de coalitie Hart van Brabant.  

Als je bij de toegang van de gemeente een aanvraag gedaan hebt zorgen zij ervoor dat je de juiste ondersteuning krijgt. Dat kan bij Stichting Het Werkt zijn, of bij een samenwerkingspartner waar plek is. Blijf er niet mee rondlopen en vraag om hulp als je er zelfstandig niet meer uitkomt. Samen met onze partners zorgen we er voor dat je uiteindelijk weer zinvol en zelfstandig deel kan nemen aan de maatschappij.