• A  A  A  A  
BeschermdWonen

Beschermd Wonen

Op kleine schaal beschermd wonen in Tilburg

Stichting Het Werkt is er voor jongeren en (jong-)volwassenen (18 jaar en ouder). We helpen je bij het vinden en behouden van een goede, zelfstandige plaats in de maatschappij.

Fijn en veilig wonen

Stichting Het Werkt heeft 7 groepswoningen voor beschermd wonen in Tilburg.

Als je bij Stichting Het Werkt woont, dan krijg je individuele begeleiding en woonbegeleiding van ons.

Onze begeleiding richt zich op vier uitgangspunten. We helpen je:

  • samen jouw persoonlijke doelen op te stellen (zorgplan),
  • vaardigheden te ontwikkelen om zelfstandig te wonen,
  • bij het versterken van je sociale netwerk en
  • bij het - naar vermogen - deelnemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door middel van een opleiding, (vrijwilligers-)werk of dagbesteding.

Gemiddeld woon je ongeveer 2 tot 3 jaar bij Stichting Het Werkt. Daarna stroom je door naar meer zelfstandige huisvesting. Dat kan ook intern, bij Stichting Het Werkt.

Altijd bereikbaar
Bij Stichting Het Werkt heb je 24u per dag toegang tot zorg en hulp. Ook is er een woning met slaapwacht. Is er op een van de andere locaties even geen begeleider aanwezig, maar heb je wel hulp nodig? Dan kun je altijd terugvallen op onze bereikbaarheidsdienst.

Doelgroep
De begeleiding is ontwikkelingsgericht. Wij richten ons op mensen met psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Een contra-indicatie voor beschermd wonen is een IQ lager dan 70 en/of een actieve hard drugsverslaving waar geen behandeling voor loopt.

Wie betaalt dat?

Financiering van onze begeleiding gebeurt voornamelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet. Voordat begeleiding door Stichting Het Werkt van start gaat, moet er altijd eerst een beschikking zijn vanuit één van deze wetten.

Wmo en Jeugdwet
Bij de Wmo en Jeugdwet gaat het bijna altijd om Zorg in Natura (ZiN). Dat betekent dat financiering automatisch wordt geregeld nadat de beschikking is afgegeven. Cliënten of familieleden hebben hier dan geen omkijken meer naar.

Binnen deze wetten zijn er verschillende arrangementen voor beschermd wonen. Een indicatie stelt de zorgzwaarte vast. Een indicatie is met of zonder module huisvesting (en met of zonder dagbesteding).

  • Bij een indicatie zonder module huisvesting draag je zelf bij in de woonlasten. Deze bijdrage ligt tussen de 300 en 400 euro. Het is belangrijk dat de betaling van deze bijdrage goed geregeld is, bijvoorbeeld door hulp van familie of een bewindvoerder.
  • Bij een indicatie mét huisvesting betaalt de regio Hart van Brabant de bijdrage aan de woonlasten en voedingskosten. Een eventuele bijstandsuitkering wordt hierop aangepast.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ondersteuning vanuit de Wlz is in bijzondere situaties ook mogelijk. Er is dan een beschikking van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De CIZ-indicatie moet bovendien door Zorgkantoor VGZ worden omgezet in een persoonsgebonden budget (pgb). Hiervoor is het noodzakelijk dat je gewaarborgde hulp hebt. Betaling van de zorg vanuit een pgb betekent ook dat je als bewoner altijd zelf een bijdrage aan de woonlasten betaalt, vanuit je uitkering of loon. Het is belangrijk dat dit met hulp van familie of een bewindvoerder goed geregeld is.