• A  A  A  A  
Banner Over Stichting Het Werkt

Over Het Werkt

Toewerken naar een eigen plekje, midden in de maatschappij

Onze missie

Bij Stichting Het Werkt geloven we in een wereld waarin iedereen ertoe doet en waar individuen en de maatschappij elkaar versterken. Onze missie is om een inclusieve samenleving te bevorderen waarin iedereen de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich naar vermogen te ontplooien en bij te dragen aan de maatschappij. Wij bieden daarbij ondersteuning aan (jong-)volwassenen die het leven uitdagend of complex vinden en die streven naar meer zelfstandigheid.

Onze visie

Bij Stichting Het Werkt creëren we ruimte voor groei. Dat doen we door met onze cliënten te onderzoeken waar zij energie van krijgen, hun doelen te verhelderen en vertrouwen te hebben in hun leerproces. We begrijpen hoe belangrijk het is om op een positieve manier deel te nemen aan de maatschappij en ondersteunen onze cliënten bij het vinden van een plek waar zij op hun eigen unieke manier tot bloei kunnen komen.

We doen dat op een toegankelijke en respectvolle manier, waarbij we ook de mensen betrekken die voor onze cliënten belangrijk zijn. We werken nauw samen met andere organisaties en creëren gezamenlijk nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor onze cliënten.

Onze medewerkers zijn van essentieel belang bij het realiseren van onze visie. Daarom bieden we hen een inspirerend arbeidsklimaat waarin zij hun talenten en expertise kunnen ontdekken, benutten en ontwikkelen.

Samen zetten we ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien, bloeien en bij te dragen aan een betere wereld.

Onze kernwaarden 

  • Eigenwaarde: We erkennen en waarderen de eigenheid en waarde van elk individu, en creëren een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.
  • Zelfontplooiing: We stimuleren persoonlijke en professionele groei en zorgen ervoor dat de route en het tempo van leren en ontwikkeling aansluit bij de individuele mogelijkheden.
  • Transparant partnerschap: We handelen vanuit transparantie, openheid en eerlijkheid en zijn een betrouwbare en gelijkwaardige samenwerkingspartner.
  • Inclusieve gemeenschap: We dragen bij aan en creëren een ondersteunende, verbonden samenleving, waaraan iedereen op een volwaardige manier kan deelnemen.

Binnenkijken bij

Ben je benieuwd geworden? Met deze video kun je eens bij ons binnenkijken bij de verschillende locaties, ons centraal kantoor en ons nieuwste woonproject High Lane:

Samenwerken doet versterken

Stichting Het Werkt bedient een brede doelgroep. We verbinden onze cliënten met elkaar én met de samenleving. Dat doen we het liefst lokaal: met bedrijven of verenigingen in en om Tilburg.

We werken in gebiedsteams ook samen met 9 andere zorginstellingen in de regio Hart van Brabant. Deze coalitie bestaat uit: Het Werkt, Amarant, ASVZ, GGZ Breburg, Impegno, Prisma, SMO Traverse, Sterk Huis, Thebe en RIBW Brabant.  Samen maken we de juiste zorg op de juiste plek mogelijk.

Ben je op zoek naar meer specifieke informatie?

Voor onze jaarverslagen en andere belangrijke (beleids) documenten, kun je onze documenten bibliotheek raadplegen.

Meer weten?

Neem contact met ons op of raadpleeg de veel gestelde vragen.

P1533405

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het bestuur van Stichting Het Werkt. De raad van toezicht bestaat uit:

  • Stephan Gijsman – Voorzitter
  • Paul van den Wittenboer – Vicevoorzitter
  • Auke Blaauwbroek
  • Teun Haans
  • Els Huisman

Vertrouwenspersoon

Voor een luisterend oor en bemiddeling bij conflicten kunnen onze cliënten een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Cliënten Wmo kunnen hiervoor dit document raadplegen en cliënten Jeugd vinden hier de benodigde informatie.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Stichting Het Werkt. De leden komen geregeld samen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van de stichting.

Ondernemingsraad

Als medewerker van Stichting Het Werkt kun je deelnemen in de Ondernemingsraad. Zij denken mee als het gaat over beleidsontwikkeling, stemmen in met of adviseren over beleid en zijn daarmee een belangrijke belangenbehartiger voor de collega's.

Vacatures

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s ter versterking van onze teams. Neem gerust een kijkje bij onze vacatures of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Ook open sollicitaties ontvangen we met plezier.