• A  A  A  A  
Banner Over Stichting Het Werkt

Over Het Werkt

Toewerken naar een eigen plekje, midden in de maatschappij

Stichting Het Werkt is een non-profit organisatie. Het is onze missie om de mogelijkheden van (jong-)volwassenen vergroten. We richten ons daarbij op kwetsbare mensen in de gemeente Tilburg en omstreken. Ook familie en vrienden geven we een centrale rol. Wij geloven dat iedereen een constructieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Iedereen mag er zijn!

Met begeleid zelfstandig wonen en beschermd wonen, ambulante ondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke participatie gaan we een gelukkig leven voor iedereen, midden in de maatschappij.

We zijn een warme organisatie, waarbij de cliënt en medewerker op 1 staan en altijd gedacht wordt in mogelijkheden. Iedereen mag er zijn, we leren cliënten om het samen te doen en werken toe naar zelfstandigheid. Ondanks de groei die we sinds de oprichting in 2013 hebben gemaakt, zijn we kleinschalig en laagdrempelig gebleven, met oog voor elkaar en in verbinding met de maatschappij. We zien dat het wérkt en daar zijn we trots op! 

Expertise

De expertise van Stichting Het Werkt ligt bij (jong-)volwassenen met GGZ-problematiek , al dan niet in combinatie met gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking (lvg).

Bij ons werken geschoolde professionals met verschillende specialisaties. We werken ontwikkelingsgericht en dragen onze kernwaarden uit in alles wat we doen: 

Die kernwaarden zijn: 

  • we bieden veilige en betrouwbare ondersteuning, 
  • we sluiten aan bij de motivatie en mogelijkheden van cliënten, 
  • we handelen op basis van gelijkwaardigheid, 
  • we zijn deskundig en we scholen actief bij, 
  • we verbinden en we dragen bij aan een inclusieve manier van samenleven.

Binnenkijken bij

Ben je benieuwd geworden? Met deze video kun je eens bij ons binnenkijken bij de verschillende locaties, ons centraal kantoor en ons nieuwste woonproject High Lane:

Samenwerken doet versterken

Stichting Het Werkt bedient een brede doelgroep. We verbinden onze cliënten met elkaar én met de samenleving. Dat doen we het liefst lokaal: met bedrijven of verenigingen in en om Tilburg.

We werken in gebiedsteams ook samen met 9 andere zorginstellingen in de regio Hart van Brabant. Deze coalitie bestaat uit: Het Werkt, Amarant, ASVZ, GGZ Breburg, Impegno, Prisma, SMO Traverse, Sterk Huis, Thebe en RIBW Brabant.  Samen maken we de juiste zorg op de juiste plek mogelijk.

Ben je op zoek naar meer specifieke informatie?

Voor onze jaarverslagen en andere belangrijke (beleids) documenten, kun je onze documenten bibliotheek raadplegen.

Meer weten?

Neem contact met ons op of raadpleeg de veel gestelde vragen.

P1533405

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het bestuur van Stichting Het Werkt. De raad van toezicht bestaat uit:

  • Stephan Gijsman – Voorzitter
  • Paul van den Wittenboer
  • Auke Blaauwbroek
  • Wim van Geffen
  • Els Huisman

Vertrouwenspersoon

Voor een luisterend oor en bemiddeling bij conflicten kunnen onze cliënten een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Cliënten Wmo kunnen hiervoor dit document raadplegen en cliënten Jeugd vinden hier de benodigde informatie.

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Stichting Het Werkt. De leden komen geregeld samen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur van de stichting.

Ondernemingsraad

Als medewerker van Stichting Het Werkt kun je deelnemen in de Ondernemingsraad. Zij denken mee als het gaat over beleidsontwikkeling, stemmen in met of adviseren over beleid en zijn daarmee een belangrijke belangenbehartiger voor de collega's.

Vacatures

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s ter versterking van onze teams. Neem gerust een kijkje bij onze vacatures of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Ook open sollicitaties ontvangen we met plezier.