• A  A  A  A  
AmbulanteBegeleiding

Ambulante Begeleiding

We ondersteunen je bij hulpvragen op alle leefgebieden

Stichting het Werkt biedt ambulante ondersteuning in verschillende gebiedsteams in de regio. Zo kunnen we je nog beter helpen. We kennen ook veel mensen; ieder met zijn of haar eigen expertise. Afhankelijk van wat je nodig hebt, zetten we in op de juiste zorg, op het juiste moment.

We maken namelijk deel uit van een breder samenwerkingsverband. Dat bestaat uit: Het Werkt, Amarant, ASVZ, Buro Maks, GGZ Breburg, Het Werkt, Impegno, Prisma, SMO Traverse, Sterk Huis, Thebe en RIBW Brabant. Deze samenwerking heet de Coalitie Hart van Brabant.

Via deze samenwerking wordt Stichting Het Werkt ingezet om ondersteuning te bieden aan (jong)volwassenen vanaf 16 jaar, op verschillende manieren. Dat kan via ambulante zorg, maar ook via bijvoorbeeld beschermd wonen thuis. Afhankelijk van wat je nodig hebt en vanuit een gebiedsteam. 

Hoe werkt het gebiedsteam?

Vanuit het gebiedsteam komt er iemand bij jou thuis langs. Die helpt jou om samen de boel weer op de rit te krijgen. Zo wordt je dagelijkse leven rustiger en krijg je ondersteuning tot je doelen gehaald zijn en je weer zelfstandig verder kunt.

Waar moet je dan aan denken?

Wonen, leren en werken, sociale activiteiten, je geldzaken regelen, een huishouden runnen... als (jong)volwassene komt er veel op je af. Als dat door omstandigheden nog niet helemaal lukt, raak je gemakkelijk het overzicht kwijt.  De collega's uit het gebiedsteam helpen je om je leven (weer) op de rit te krijgen. Dus bij het vinden en behouden van een fijne plek in de maatschappij. Zelfstandig en met het gevoel dat ook jij er mag zijn! 

Wil je voor deze hulp in aanmerking komen?

Dan kun je je niet rechtstreeks bij ons aanmelden. De eerste stap is om contact te leggen met de toegang vanuit jouw gemeente. Op deze website staat een overzicht van gemeentes. Daar kun je bij de toegang je hulpvraag neerleggen. Zij beoordelen dan of je een indicatie krijgt en welke ondersteuning het beste aansluit. De coalitie gaat vervolgens over de instroom naar het gebiedsteam en wie uiteindelijk jouw hulpverlener(s) worden. Samen met al die partijen, zetten we in op de best passende ondersteuning voor jou!

Wat als je traject afloopt?

Als je nu al ambulante begeleiding krijgt van Het Werkt, komt er een moment dat we met je in gesprek gaan. We kijken hoe het gaat en of er nog doelen zijn waar je aan wilt werken. Blijkt dat je nog aanvullende zorg nodig hebt? Dan stemmen we af hoe deze zorg geboden wordt en wordt er voor een her-indicatie ook contact gelegd met de Coalitie Hart van Brabant. Meer informatie is te vinden op deze website.

Voor meer informatie en aanmeldingen

deurbel

"Mijn ervaring is goed. De ambulante begeleiding is goed bereikbaar, ondernemend en gedreven om mij te helpen."

"Stichting het Werkt doet zijn werk en als cliënten mee denken en meewerken kunnen we allemaal veel leren en ver komen."

"Waar wij echt voor staan is gelijkwaardige communicatie tussen medewerkers onderling en de cliënten. Die staan bij ons centraal. We kijken echt naar de mogelijkheden en hoe mensen (weer) tot bloei kunnen komen."