• A  A  A  A  

 

Verwijzers

Informatie voor verwijzers 

Samen werken doet versterken. Daar gaan we vanuit bij Stichting Het Werkt. Al 15 jaar zetten we ons in voor (jong)volwassenen. Met veel expertise en enthousiasme helpen we hen om hun doelen te behalen op allerlei leefgebieden. Dit wanneer de hulpvraag complex is en ze (tijdelijk) te kwetsbaar zijn om het nog op eigen kracht te kunnen. 

Afhankelijk van de hulpvraag zijn er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk waaronder ambulante zorg en diverse manieren van beschermd wonen (beschermde woonvorm, begeleide voorvorm en in de zelfstandige woonsituatie dus BW thuis). Dit kan met of zonder huisvesting en/of dagbesteding.

Waar de behoefte ook ligt; samen gaan we voor het maximale resultaat: een zelfstandig en gelukkig leven voor uw cliënt. En we zien dat onze aanpak werkt!  

Aanmelden van nieuwe cliënten

Voor onze zorg is er een DAT-besluit nodig vanuit de toegang. Aanmelden kan vervolgens via de coalitie Hart van Brabant.  

Heeft u nog verdere vragen?
Dan kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen. We staan u met plezier te woord.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd en aangesloten bij de branchevereniging voor kleinschalige zorg.

ISO 9001

P1533492

Cliënttevredenheid

"Ik heb al vele stappen gezet. Nu nog niet waar ik wil zijn, maar op de goede weg."

Lees ook ons cliënttevredenheidsonderzoek

Reacties verwijzers:

"Fijne organisatie om mee samen te werken. Brede expertise, ruim aanbod van begeleidingsvormen en goede communicatie."

"Frisse enthousiaste organisatie, die het aandurft creatief om te gaan met / mee te denken over complexere situaties, waarbij zij zich niet alleen beperkt tot ‘haar eigen’ klanten."
"Nauw betrokken bij cliënten, professioneel, vooral kijkend naar krachten en kwaliteiten van iemand en niet zo zeer naar iemand zijn kwetsbaarheid of problematiek. Jullie proberen er voor te zorgen dat iemand zich thuis voelt en zijn voor ketenpartners gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar."