• A  A  A  A  

Het wérkt op High Lane

Stichting Het Werkt, Exodus Nederland, Jados en Amarant werken samen op High Lane, wat afgelopen december de eerste bewoners ontving. Het is een concept van gemengd wonen: jongeren, starters en doorstromers wonen er gemixt met bewoners met zorgachtergrond, die zelfstandig kunnen wonen, maar nog wel wat begeleiding nodig hebben.

Sinds een aantal maanden werken dus ook onze collega’s Dennis (Trajectbegeleider) en Esmee (SPW B) op locatie High Lane. Op 9 april zijn we een kijkje komen nemen en vertelden verschillende bewoners hoe ze het er vonden. De reacties waren erg positief.

Het leuke van deze plek is dat iedereen die er is komen wonen, open staat voor het “community concept”. Niet alleen zijn er ontmoetingen, spelletjes en bv een ruilhoekje in de centrale ruimte (nu nog een leegstaand appartement, maar een grotere ruimte is nog in aanbouw), ook wordt er laagdrempelig bij de buren aangeklopt om elkaar te helpen. Bv voor kleine klusjes aan huis of dingen waarvoor je voorheen vaker de begeleiding had ingeschakeld.

Esmee en Dennis werken met de nieuwe SIEM-werkwijze, waarbij er meer wordt uitgegaan van wat mensen zelf willen en belangrijk vinden in hun proces richting zelfstandigheid.
“Die werkwijze is echt een omslag in het denken geweest en wordt heel positief ervaren door onze cliënten. Het motiveert veel meer,” vertelt Dennis. “Daarbij doet het ook wat als je ergens woont waar je mag blijven. Eerst was het voor de bewoners met zorgachtergrond zo dat je uitstroomde als je mooie stappen had gezet en nu kun je zowel jezelf ontwikkelen hier als op High Lane een toekomst opbouwen. Dit wordt jouw eigen plekje, je hebt perspectief en je kunt een band krijgen met je buren.”

Dat het fijn wonen is, bevestigde ook de cliënte die we bezochten. Ze heeft het er gezellig gemaakt, was al snel gewend, er is altijd wat te beleven en… kijk eens wat een uitzicht!

Al met al is High Lane een fijne plek dus om te wonen én te werken.